ART FAIR TOKYO

Past exhibition

Winter show

2022.12.13 tue - 12.24 sat
稲田侑峰、金巻芳俊、鈴木弥栄子、山田航平
Ikuo Inada, Yoshitoshi Kanemaki, Yaeko Suzuki, Kohei Yamada
日月祝休 /Closed on Sundays, Mondays and National holidays

toTop
ART FAIR TOKYO

Past exhibition

Luminous 1

2022.5.17 tue - 5.28 sat
Group exhibition
山田航平、稲田侑峰、西岡良太中里勇太、鈴木優作
Kohei Yamada, Ikuo Inada,, Ryota Nishioka, Yuta Nakazato, Yusaku Suzuki
日月祝休/Closed on Sundays, Mondays and National holidays

toTop
ART FAIR TOKYO

Past exhibition

Luminous 2

2022.6.7 tue - 6.18 sat
Group exhibition
金巻芳俊鈴木弥栄子松本潮里北彩子
Yoshitoshi Kanemaki, Yaeko Suzuki, Shiori Matsumoto, Ayako Kita
日月祝休 /Closed on Sundays, Mondays and National holidays

toTop
ART OSAKA 2021

Past exhibition

アート大阪 2022
ART OSAKA 2022

2021.7.8 fri - 7.10 sun

toTop

Past exhibition

中里勇太 展
Yuta NakazatoExhibition

2022. 11.21mon - 12.3 sat
日月祝休 /初日月曜日はOPEN

toTop

Past exhibition

田村吉康 展
Yoshiyau Tamura Exhibition

2022. 7.26 tue - 8.6 sat
日月祝休 /Closed on Sundays, Mondays and National holidays

toTop
ART FAIR TOKYO

Past exhibition

アートフェア東京 2022
ART FAIR TOKYO 2022

2022.3.18 thu - 3.21 sun

toTop